Lessen

 

Voorjaar

Info komt

Zomer

Info komt

Winter

Het betreft een lessenreeks van 17 weken die starten op 17 oktober. Tijdens de Kerst en krokusvakantie worden er geen lessen gegeven. Jeugdlessen worden vooral op woensdag en zaterdagnamiddag georganiseerd.

Er is mogelijkheid om zelf groepen te maken of individueel in te schrijven. Het aantal beschikbare uren is niet onbeperkt dus niet te lang wachten om in te schrijven…….

Prijzen jeugd t.e.m. 18 jaar:  €180  pp. We streven naar 4 lln per terrein.

 
Prijzen volwassenen
Voor 18 h tijdens weekdagen 190 € per 4 / terrein
255 € per 3/ terrein
385 € per 2/ terrein
Na 18 h en tijdens weekend 215 € per 4 /terrein
290 € per 3/ terrein
430 € per 2/ terrein

 

Inbegrepen zijn huur (indoor)velden, eventueel gebruik van racket, ballen, les.

Alle verdere nodige info via Wim Blontrock

0495 79 63 71    blontrock.wim@gmail.com     tvrije@gmail.com