INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR NIEUWE LEDEN

 

Het lidmaatschap is pas officiëel na overschrijving van de juiste
lidgelden op het rekeningnummer met IBAN BE63 0017 4635 9708
op naam van:
K.T.K. In ‘t Vrije
Zuidervaartje 3
8310 Sint-Kruis